Co powinna zawierać faktura?

Faktura jest istotnym dokumentem we właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Na jej podstawie właściciel firmy może odliczyć podatek VAT od towarów i usług. Co, zatem według polskiego prawa podatkowego powinna zawierać prawidłowo sporządzona faktura?

Dla wszystkich zainteresowanych tematem, warto odesłać do przepisów art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Tam wyjaśniono szczegółowo jakie elementy są składowymi faktury. Ustawa zawiera tez zapis o szczególnych elementach faktur w niektórych przypadkach, np.: związanych z branżą turystyczną. Aby być pewnym, co do ważności faktury warto te przepisy zweryfikować. Natomiast, istnieją niezbędne i konieczne elementy faktury, które muszą być w niej zawarte. Poniżej znajduje się ich wykaz:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer nadany w serii identyfikujący fakturę,
 • imiona, nazwiska (lub nazwę), adresy podatnika i nabywcy,
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku,
 • numer identyfikujący nabywcę usług lub towarów,
 • datę zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, (jeśli ta data jest różna od daty wykonania usługi lub dostawy towaru),
 • określenie towaru lub usługi poprzez podanie nazwy,
 • określenie zakresu wykonywanej usługi lub ilość nabytego towaru,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwotę upustu, rabatu, obniżki (jeśli taka kwota istnieje),
 • wartość sprzedaży netto towarów lub usług,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem poszczególnych stawek VAT w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług oraz od wartość od podatku zwolnioną,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem poszczególnych stawek VAT w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług
 • kwotę należności ogółem.

Faktura może być zatytułowana słowami „faktura VAT’, ale nie jest to wymóg konieczny. Może występować w formie elektronicznej lub w formie wydruku. Jest wystawiana w dwóch egzemplarzach – dla nabywcy i dla wystawcy faktury. Jeżeli faktura w jakiejkolwiek części zawiera błąd, należy wystawić fakturę korygującą, która uzasadni przyczynę korekty.

Author: Mariusz Jędrzejak

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *