Oświadczenie kolizji
Informacje

Oświadczenie kolizji

Kolizja, wypadek, zdarzenie drogowe… Krótko mówiąc, sytuacje, których bardzo chcemy uniknąć. Niestety, czasem się zdarzają i powinniśmy mieć świadomość, jak zachować się w danej sytuacji. Czasem wystarczy spisane oświadczenie kolizji, innym razem wezwanie policji na miejsce wydarzenia będzie niezbędne.

Kiedy spisać oświadczenie kolizji?

Kolizja w odróżnieniu od wypadku drogowego nie wymaga wzywania policji i narażania się na otrzymanie mandatu. Jeśli żadna osoba nie ucierpiała w zdarzeniu, a jedynie pojazdy zostały uszkodzone, możemy mówić o kolizji (albo stłuczce). Wówczas, aby przyspieszyć proces naprawy szkód i uzyskania odszkodowania, należy spisać oświadczenie kolizji. Oczywiste jest, że nie nosimy w portfelu wydrukowanego wzoru takiego oświadczenia, więc warto zapamiętać, co powinno się w nim znaleźć.

Należy również podkreślić, że oświadczenie kolizji można spisać wtedy, gdy obie strony są zgodne co do przebiegu wydarzenia i gdy sprawca jest gotów przyznać się do swojej winy na piśmie.

Oświadczenie kolizji powinno zawierać opis przebiegu zdarzenia oraz jednoznacznie brzmiący zapis o winie sprawcy. Poza tym muszą się w nim pojawić takie elementy, jak:

  • dane osobowe i adresowe kierowców, a także właścicieli aut,
  • wszelkie dane dotyczące pojazdów, biorących udział z kolizji (m.in. numer rejestracyjny, marka, model),
  • zapis z informacją o aktualnym OC, zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego,
  • dane osób trzecich, to znaczy świadków, jeśli tacy pojawili się na miejscu zdarzenia.

Czy oświadczenie kolizji wystarczy?

Tak, jest to wystarczający dokument, na podstawie którego można ubiegać się o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej sprawcy. Niestety, jeśli strony nie są w stanie samodzielnie ustalić, z czyjej winy doszło do kolizji – nie będzie możliwości spisania oświadczenia. Wtedy należy wezwać policję w celu rozstrzygnięcia tej sprawy, lecz warto pamiętać, że pojawienie się odpowiednich służb wiąże się z nałożeniem mandatów.