Prywatne liceum – za i przeciw
Edukacja, Informacje

Prywatne liceum – za i przeciw

NAJLEPSZE LICEUM – PUBLICZNE CZY PRYWATNE? PORADNIK WYBORU
Ostatni z etapów kształcenia średniego, jest bardzo istotnym i rozstrzygającym momentem edukacji naszego dziecka. Droga do matury powinna być starannie przemyślana, a także dopasowana do potrzeb ucznia. O czym warto pamiętać podczas wyboru między placówką państwową a prywatną? Zapraszamy do zapoznania się z wadami oraz zaletami szkół.

LICEALNA ODYSEJA
Analizę odpowiedniego liceum dla naszego dziecka, warto rozpocząć już na początku ostatniej klasy gimnazjum. Dowiedzmy się o najważniejszych priorytetach edukacyjnych naszej pociechy oraz wadach i zaletach, jakie dostrzegało w obecnej szkole. Ten krótki wywiad, dotyczący ulubionych przedmiotów oraz aktywności dodatkowych, stworzy profil szkoły, którą warto wziąć w przyszłości pod uwagę. Konkretne placówki publiczne dysponują poszerzoną ofertą sportową, inne natomiast specjalizują się w kształceniu np. artystycznym. Warto dobrze wiedzieć, jakie są potrzeby i oczekiwania naszego dziecka, pod tym kątem dobierzemy odpowiednią ścieżkę rozwoju przed studiami.

PRYWATNE NAD PUBLICZNE?
Możliwości są szerokie. Obecnie ponad 20% szkół w Polsce to placówki niepubliczne. Ich potencjał tkwi przede wszystkim w konkurencyjnym programie edukacyjnym. Szkoły o autorskiej ścieżce nauczania jak np. Montessori czy licea Waldorfskie, cechuje indywidualny program, często pozbawiony podręczników oraz standardowych ocen. Pod koniec klasy rodzic otrzymuje opisową formę osiągnięć swojego dziecka. Unika się tutaj modelu konkurencji między uczniami, jak również obniża próg stresu. Najważniejsza jest współpraca oraz monitorowanie indywidualnego rozwoju ucznia. Wiele placówek niepublicznych posiada szerszą ofertę certyfikowanych kursów oraz możliwość przystąpienia do matury międzynarodowej. Koniecznie wybierzmy się na dzień otwarty szkoły oraz dokładnie przeanalizujmy system obowiązujących nas opłat oraz dofinansowań i stypendiów. Wybór liceum niepublicznego wiąże się z wysokimi opłatami.

Licea państwowe posiadają program edukacyjny, nakierowany na standardową maturę, którego wszelkie zmiany możemy na bieżąco monitorować, do czego warto się przygotować. Z powodów min. ekonomicznych, są to szkoły powszechnie dostępne. Tutaj możemy liczyć na rozwój naszego dziecka w środowisku integrującym uczniów z wszystkich klas. Większe zespoły klasowe oraz system ocen, który wpływa na dyscyplinę nauki. Rozważając liceum publiczne, warto kierować się odległością szkoły od domu, zasięgnąć opinii rodziców, jak i również wybrać na dzień otwarty. Najważniejsze będzie poznanie kadry oraz możliwości, jakie dodatkowo daje nam publiczna szkoła. Dobierając profil klasy pod kątem zainteresowań dziecka, stwarzamy mu szansę na edukację pasującą do zainteresowań. Sprawdzonym sposobem jest także finalne porównanie dwóch placówek, wybór najlepszej zależeć może od detali, nie tylko ekonomicznych.