Spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza?
Biznes na co dzień, Informacje, Prawo

Spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Przyszli przedsiębiorcy, zmierzający do podjęcia własnej inicjatywy na rynku pracy, mogą zadawać sobie pytanie – co jest dla mnie korzystniejsze – spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Aby pomóc im dokonać wyboru, przybliżmy charakterystykę obu form.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak sama nazwa wskazuje – jest prowadzona przez jedną osobę, będącą jej właścicielem. Jest to opcja dla drobnych przedsiębiorstw. Osoba fizyczna chcąca rozpocząć taka działalność jest zobowiązana złożyć odpowiedni druk do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. W konsekwencji jej działań, zostaje nadany numer NIP i REGON, które są przypisane do nazwiska właściciela i nawet po zamknięciu działalności zostają na nowo aktywowane w sytuacji, gdy przedsiębiorca otworzy inną działalność. Prowadzenie jednoosobowej działalności oznacza dla właściciela pełną odpowiedzialność prawną i finansową za działania przedsiębiorstwa. Odnosi się to do poręczenia także i swoim własnym majątkiem. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem firmy są obowiązkiem przedsiębiorcy.

Spółka cywilna
Spółka cywilna zostaje powołana do życia na mocy umowy, którą spisują ze sobą osoby zakładające tą formę działalności, zwane wspólnikami. Jest to opcja szczególnie dla tych, którzy nie mają dostatecznego wkładu własnego, aby otworzyć własne przedsiębiorstwo i wkład innych osób może się okazać tu pomocnym. Umowa określa wkład własny, jaki poszczególne osoby tworzące spółkę do niej wniosły, udział w zyskach oraz odpowiedzialność za wszelkie przedsięwzięcia dokonane w przedsiębiorstwie . Udział w zyskach, jak i podział ról może być równy lub zróżnicowany. Wszystkie opcje zostają ujęte w umowie. Za zapisane w umowie zobowiązania wspólnicy odpowiadają prawnie i finansowo. Wspólnicy są także zobowiązani do zarejestrowania swojej firmy. Numery NIP i REGON są przypisane wyłącznie do określonej działalności, nie do nazwisk wspólników. Po jej zamknięciu staja się nieaktywne.