Edukacja, Informacje, Praca

Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, szukające zatrudnienia mogą stać się bardziej atrakcyjne dla przyszłych pracodawców, gdy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Taką możliwość dają im różnorodne szkolenia lub kursy.