Prawo

Cesja praw z faktury. Jakie ma zastosowanie?

Cesja praw z faktury ma zastosowanie w faktoringu jako zabezpieczenie interesów danego przedsiębiorstwa. Najogólniej ujmując jest to przeniesienie wierzytelności danej faktury na firmę faktoringową. W