Edukacja, Informacje, Praca, Unia Europejska

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w UE

Nauczyciel to zawód, który obliguje wykonującą go osobę do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Każdy, kto jest nauczycielem wie, że będzie musiał kształcić się przez całe