Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Biznes na co dzień, Finanse, Informacje

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

UBEZPIECZENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO – JAKIE WYBRAĆ?


KREDYT UBEZPIECZONY, CZY WARTO?
Zabezpieczenie kredytu hipotecznego, gwarantuje nam wiele korzyści, które w przypadku nagłego nieszczęścia, czy zaistniałych komplikacji umożliwi nam min. przeniesienie pewnej części ryzyka na stronę ubezpieczyciela. Ponieważ wiążę się ono z dodatkowymi kosztami, nie zawsze jest przekonujące dla klienta, chociaż w przyszłości może okazać się deską ratunku. Warto rozważyć różne z istniejących opcji, jeżeli pobranymi pieniędzmi chcemy dysponować z poczuciem bezpieczeństwa. Poza podstawową ofertą, bank często zachęca do skorzystania z pakietu ubezpieczeń: obligatoryjnych, czy dobrowolnych, które z nich wybrać? Poniżej zapoznają się Państwo z rodzajami oferowanych na rynku polis hipotecznych.

MOŻLIWOŚCI ORAZ ZAKRES OFERTY
Podstawowym jest ubezpieczenie pomostowe. Obowiązuje nas przez okres od 3 do 7 miesięcy (z możliwością przedłużenia), dokładnie do czasu zatwierdzenia wpisu ksiąg wieczystych, gdy nasz kredyt zostaje prawomocnie zawarty. Podczas tego zobowiązania możemy spodziewać się wyższej marży, podwyższeniem oprocentowania, a co za tym idzie naszej raty. Mamy możliwość dokonania opłaty w drugim trybie: procentu od sumy przyznanego kredytu. Obligatoryjnie możemy skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości, oferowanego przez bank oraz wybraną firmę ubezpieczeniową. Obowiązuje przez całkowity okres kredytowania, opiewając na wartość całej nieruchomości (części stałe, zabudowanie), poza elementami wyposażenia. W ten sposób zabezpieczamy nieruchomość na wypadek powodzi, pożar, czy innych klęsk żywiołowych. Ważnym w dzisiejszych czasach, jest zabezpieczenie na wypadek utraty pracy: zapewniające świadczenia wysokości raty przez okres 12 miesięcy, po 30 dniach od rozpoczętego bezrobocia (potwierdzonego statusem). Na takie wsparcie możemy liczyć pod pewnymi warunkami: wykluczając zwolnienie dobrowolne i dyscyplinarnie, przy zatrudnieniu nie krótszym niż 6 miesięcy. Wypada ono korzystnie również w przypadku utraty pracy przez jednego z małżonków, wypłacana wówczas kwota proporcjonalna jest do stałych dochodów. Musimy tu liczyć się z dodatkowymi opłatami do raty kredytu, rzędu 200zł-300zł miesięcznie.

W przypadku wahających lub niskich możliwości, możemy skorzystać z wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Stosuje się je, gdy wartość nieruchomości jest niższa od sumy kredytu (współczynnik LTV). Będąc dodatkowym zabezpieczeniem, wymaga od klienta (po okresie 3-5 lat) ponownej opłaty ubezpieczenia, w sytuacji nie wniesienia własnego wkładu. Koszt ubezpieczenia wynosi 3-5 % kwoty ubezpieczającej brakujący wkład. Istotnym jest zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci, wybierając ubezpieczenie na życie. Wówczas nasi bliscy otrzymają niezbędne świadczenia, a sam kredyt nie obciąży ich dodatkowymi kosztami.