Finanse, Informacje, Prawo

Polisolokaty  – co to?

POLISOLOKATA  – CZYM JEST, JAKIE DAJE KORZYŚCI? Firmy ubezpieczeniowe w połączeniu z bankami stworzyły polisolokatę – formę krótko lub długoterminowego ubezpieczenia inwestycyjnego oraz na życie.