Polisolokaty  –  co to?
Finanse, Informacje, Prawo

Polisolokaty  – co to?

POLISOLOKATA  – CZYM JEST, JAKIE DAJE KORZYŚCI?
Firmy ubezpieczeniowe w połączeniu z bankami stworzyły polisolokatę – formę krótko lub długoterminowego ubezpieczenia inwestycyjnego oraz na życie. Czy możemy zaufać ich wiarygodności? Powszechnie uważane za korzystne dla klienta, zdaniem niektórych, budzą pewną wątpliwość. Coraz rzadziej dostępne są też na rynku, z jakich powodów? Poniżej prezentujemy krótki przegląd możliwości tej kooperacyjnej polisy, odpowiadający na najważniejsze pytania.

LOKATA W FORMIE UBEZPIECZENIA
Wyróżniającą cechą polisolokaty było zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Nowelizacja przepisów z 2015 roku, spowodowała jej ponowne opodatkowanie. Pomimo to, nadal atrakcyjna jest możliwość powiększenia stałego kapitału. Wpłacając pieniądze na dedykowane polisie konto, po upływie czasu, odzyskujemy kapitał z dodatkowym zyskiem. Ponieważ ma ona formę ubezpieczenia, umowa z klientem zawierana jest za pośrednictwem ubezpieczyciela, natomiast sprzedawcą jest bank. Ze względu na globalny kryzys ekonomiczny, nie każdy bank ma je w swojej ofercie. Umowę zawrzeć możemy na okres od 6-9 miesięcy, przy wkładzie minimalnym 2 tysięcy PLN. Oprocentowanie waha się od 3,5%-6,42%. Próg wieku uprawniający do posiadania polisolokaty wynosi od 18 do 80 roku życia, w zależności od oferty banku. Nieodzownym plusem produktu jest jego forma ubezpieczeniowa: w wypadku śmierci posiadającego, zabezpieczeniem jest deklaracja, dzięki której polisolokata przekazana zostaje upoważnionej osobie. Otrzyma ona wówczas 100% wkładu ubezpieczeniowego, bez naliczenia odsetek, które obejmują np. podatek spadkowy. Osoba dziedzicząca ma także szansę otrzymać środki bez postępowania spadkowego.

GWARANCJA ORAZ ZABEZPIECZENIE
Wpłacając środki na lokatę ubezpieczeniową, możemy być pewni ich częściowego zabezpieczenia – gwarancji UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Regulacja ta umożliwia klientowi odzyskanie 50% środków finansowych, w przypadku upadłości przedsiębiorstwa (przy maksymalnej kwocie 30 tysięcy €). Jeżeli decydujemy się na formę depozytu, nie przekraczając sumy 100 tysięcy €, otrzymamy 100% środków. W przypadku przedterminowego zerwania umowy, otrzymamy zwrotnie wyłącznie kwotę wpłaty składkowej. W dzisiejszych czasach polisolokaty stają się mniej popularne, polecane są zwłaszcza dla osób cierpliwie monitorujących swój kapitał.