Kiedy przydaje się faktoring?
Biznes na co dzień

Kiedy przydaje się faktoring?

Faktury z długim terminem płatności czasami są w stanie zaburzyć płynność finansową w firmie. Bywa tak, że zleceniodawcy wymagają takich terminów, ale w zamian gwarantują atrakcyjne wpływy, dlatego trudno jest zrezygnować z tego rodzaju współpracy. Jeśli wykonawcom usług zależy na kontynuowaniu takiej kooperacji, mogą się zdecydować na przekazanie faktor zewnętrznej firmie. Zapłaci ona kwotę z faktury, a podmiot, który zlecił usługę, przelew wykonuje na konto firmy faktoringowej. Bez wątpienia jest to korzystne rozwiązanie, z którego każda strona powinna być zadowolona.

Finansowanie faktur korzystnym rozwiązaniem

Możliwość uzyskania szybkiego przelewu za wystawioną fakturę bez wątpienia sprawdzą się przede wszystkim w odniesieniu do wykonawcy usługi. Warto zatem przyjrzeć się, jak działa faktoring. Po wykonaniu zleconego zadania wystawia się fakturę z określonym terminem płatności. Otrzymuje ją zarówno zleceniodawca, jak i firma faktoringowa, która wypłaca pieniądze, informując jednocześnie podmiot zlecający o sfinansowaniu rachunku. Zamawiający usługę przed terminem płatności dokonuje przelewu na konto faktora, czyli firmy faktoringowej.

Wymieniony sposób funkcjonowania z całą pewnością jest korzystny. Zleceniobiorca ekspresowo otrzymuje pieniądze za wykonaną usługę. Zleceniodawca z kolei płaci tyle, ile wskazują zapisy na umowie, tyle że inny jest odbiorca. Nie ma zatem wątpliwości, że skorzystanie z takiej opcji to dobre rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie funkcjonują długie terminy płatności za faktury.

Różne rodzaju usług faktoringowych

Oczywiście wiadomo, że konkretne przedsiębiorstwa funkcjonują w określonych warunkach, współpracują z takimi czy innymi kontrahentami lub klientami. Czasem jest to współdziałanie regularne, innym razem jednorazowa umowa. Te aspekty także wpływają na to, jak działa faktoring. Współpraca z faktorami może się bowiem odbywać na rozmaitych zasadach – jednorazowo lub masowo czy globalnie. Ze względu na miejsce, w którym zarejestrowany jest płatnik, dostępny jest faktoring krajowy bądź eksportowy. Nie można też zapominać o jeszcze jednej kwestii, czyli ewentualnej możliwości zwrotu finansowania. W zależności od ustalonych zasad faktor może się zwrócić z prośbą o cofnięcie wpłaconej kwoty, jeśli zleceniodawca nie wywiązał się z umowy, albo też nie ma takiego prawa, kiedy bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klienta firmy wykonującej usługę.