Cesja praw z faktury. Jakie ma zastosowanie?
Prawo

Cesja praw z faktury. Jakie ma zastosowanie?

Cesja praw z faktury ma zastosowanie w faktoringu jako zabezpieczenie interesów danego przedsiębiorstwa. Najogólniej ujmując jest to przeniesienie wierzytelności danej faktury na firmę faktoringową. W taki sposób firma świadcząca jakiś rodzaj usługi nie musi się obawiać, iż realizacja płatności nie zostanie dokonana na czas. Umowa jaka zostaje w tej kwestii zawarta między stronami daje gwarancję uzyskania należności ciążącej na płatniku. Dla laika ta terminologia i sposób działania może nastręczać trudności ze zrozumieniem mechanizmu. Jednakże jest to nic innego jak zapewnienie sobie płynności finansowej, która pozwoli na unikniecie trudności w tej sferze. Brak płatności na czas może być dla przedsiębiorstwa ciosem doprowadzającym nawet i do bankructwa. Dlatego faktoring jest rodzajem ochrony jaką stosuje przedsiębiorca w przypadku partnerów biznesowych nie płacących faktur na czas. 

 

Jak działa cesja wierzytelności?

 

Na mocy podpisanej umowy z firmą faktoringową, ma ona prawo po uiszczeniu zapłaty wynikającej z danej faktury żądać roszczeń wraz z odsetkami od dłużnika. Zakres współpracy między firmą faktoringową, a przedsiębiorcą może także dotyczyć sprawdzania wierzytelności poszczególnych kontrahentów. W ten sposób można pozyskać informację dotyczącą potencjalnych partnerów biznesowych oraz tego, czy nawiązywanie z nimi współpracy jest obarczone ryzykiem dla przedsiębiorcy. Każdy rodzaj przedsiębiorstwa – duże lub małe – musi zachować płynność finansową, która oznacza wypłacalność. W przeciwnym razie można się zapętlić w kłopotach finansowych, które mogą zaważyć na dalszych losach danej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby myśleć o swoich interesach w każdej płaszczyźnie i zabezpieczać się na wypadek przeciągania w płatnościach przez niektórych kontrahentów. Trzeba w tej kwestii myśleć o rozległych skutkach jakie mogą się pojawić, gdy odpowiednio nie ochronimy swojego przedsiębiorstwa. Ważnym zapisem umowy faktoringu powinien być termin płatności, który dotyczy danego kontrahenta. Musi się także znajdować wskazanie przedmiotu umowy czyli kwota do zapłaty umieszczona na fakturze. 

 

Czy firma faktoringowa może odmówić cesji wierzytelności?

 

Firma faktoringowa będzie zajmować się płatnościami, których termin płatności jeszcze nie minął oraz takimi, które nie są zabezpieczeniem innych wierzytelności spoczywających na danym kontrahencie. W innych przypadkach ma prawo odmowy. Podpisanie umowy opartej na faktoringu eliminuje ryzyko powstania zatorów płatniczych. Firma prosperuje zgodnie ze swoim rytmem. Warto zaznaczyć, że na efekty działalności danego przedsiębiorstwa składają się ludzie – pracownicy. Ich codzienne działania są wskaźnikiem jakości oferowanych usług lub produktów. Płynność finansowa danego przedsiębiorstwa będzie także zabezpieczeniem ich stabilizacji finansowej. Wypłacalność jest także jednym z kryteriów wiarygodności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu partnerzy biznesowi będą czuli, że interesy, które będą chcieli z firmą prowadzić są dla nich w pełni bezpieczne.