Zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej
Biznes na co dzień, Prawo

Zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej

Zawiesić czy zamknąć działalność gospodarczą? – przed takim dylematem staja niekiedy przedsiębiorcy, którzy z jakiś powodów nie mogą dłużej prowadzić własnej działalności gospodarczej. Obie te czynności niosą za sobą skutki określone przepisami. Warto wiedzieć jakich formalności musimy dopełnić decydując się na którąś z powyższych opcji.

Zawieszenie jest dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy nie zamierzają definitywnie rozstawać się ze swoja działalnością, tylko chcą zrobić przerwę w okresie, w którym ich biznes jest niedochodowy lub w danym czasie mają inne zobowiązania. Z takiego rozwiązania korzystają głównie ci, którzy zajmują się działalnością sezonową. Mogą z niego skorzystać jednak tylko te firmy, które z nikim nie zawarły umowy o pracę. Według przepisów, zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia określonego we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę osobiście w urzędzie gminy lub droga elektroniczną. Wznowienie działalności również odbywa się na wniosek. Brak wniosku o wznowienie skutkuje wezwaniem do złożenie określonego wniosku, inaczej działalność zostanie wykreślona z ewidencji gospodarczej. Zawieszenie może nastąpić w okresie od 1 do 24 miesięcy, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest zwolniony z uiszczania składek do ZUS. Aby, zachować prawo do bezpłatnej opieki medycznej, może skorzystać z dobrowolnego opłacania składek zdrowotnych. Okres zawieszenia nie jest liczony do lat pracy w kontekście uprawnień emerytalnych. Przedsiębiorca może realizować wszystkie czynności związane z jego działalnością sprzed okresu zawieszenia, lecz w tym okresie nie może osiągać przychodów z tytułu prowadzenia działalności. Zawieszenie osiąga się złożeniem tylko jednego wniosku. Nie ma konieczności informowania o zaistniałym fakcie innych urzędów.

Likwidacja działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie jej prowadzenia bez możliwości wznowienia. Przedsiębiorca likwidujący działalność jest zobowiązany do spisu z natury towarów, które dawały możliwość odliczania podatku VAT, w tym środków trwałych. Likwidacja działalności odbywa się w oparciu o podobne procedury, co zawieszenie, należy złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego formularza VAT – Z.