Co powinna zawierać faktura?
Biznes na co dzień, Prawo

Co powinna zawierać faktura?

Faktura jest istotnym dokumentem we właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Na jej podstawie właściciel firmy może odliczyć podatek VAT od towarów i usług. Co, zatem według polskiego prawa podatkowego powinna zawierać prawidłowo sporządzona faktura?

Dla wszystkich zainteresowanych tematem, warto odesłać do przepisów art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Tam wyjaśniono szczegółowo jakie elementy są składowymi faktury. Ustawa zawiera tez zapis o szczególnych elementach faktur w niektórych przypadkach, np.: związanych z branżą turystyczną. Aby być pewnym, co do ważności faktury warto te przepisy zweryfikować. Natomiast, istnieją niezbędne i konieczne elementy faktury, które muszą być w niej zawarte. Poniżej znajduje się ich wykaz:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer nadany w serii identyfikujący fakturę,
 • imiona, nazwiska (lub nazwę), adresy podatnika i nabywcy,
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku,
 • numer identyfikujący nabywcę usług lub towarów,
 • datę zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, (jeśli ta data jest różna od daty wykonania usługi lub dostawy towaru),
 • określenie towaru lub usługi poprzez podanie nazwy,
 • określenie zakresu wykonywanej usługi lub ilość nabytego towaru,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwotę upustu, rabatu, obniżki (jeśli taka kwota istnieje),
 • wartość sprzedaży netto towarów lub usług,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem poszczególnych stawek VAT w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług oraz od wartość od podatku zwolnioną,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem poszczególnych stawek VAT w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług
 • kwotę należności ogółem.

Faktura może być zatytułowana słowami „faktura VAT’, ale nie jest to wymóg konieczny. Może występować w formie elektronicznej lub w formie wydruku. Jest wystawiana w dwóch egzemplarzach – dla nabywcy i dla wystawcy faktury. Jeżeli faktura w jakiejkolwiek części zawiera błąd, należy wystawić fakturę korygującą, która uzasadni przyczynę korekty.