Motywacja w biznesie
Biznes na co dzień

Motywacja w biznesie

Motywacja jest pojęciem, które pojawia się w wielu dziedzinach. Najogólniej motywację można uznać za wewnętrzną gotowość do podjęcia określonych czynności, działań. Motywacja zmierza do osiągnięcia określonego celu.

Motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna. Wewnętrzna motywacja nie jest pobudzana żadnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak nagrody, pochwały czy benefity. Człowiek sam z siebie podejmuje działanie, za które jedyną zapłatą jest jego własna satysfakcja. Takie działanie znajdujemy najczęściej w działalności wolontariuszy, działaniach charytatywnych nastawionych na drugiego człowieka. Motywacja zewnętrzna jest natomiast pobudzona poprzez różnego rodzaju czynniki stanowiące rodzaj nagrody za określone działania. W biznesie spotykamy raczej ten drugi rodzaj satysfakcji.

Ponieważ pracodawcy mają świadomość, iż dobry pracownik to pracownik doceniony, motywują go tak, aby jak najlepiej wykonywał swoją pracę. System motywacji pracownika to zadowalająca pensja, premia, świadczenia socjalne i urlopowe oraz wiele innych benefitów. To także będą imprezy o charakterze integrującym, które jednoczą współpracowników. Usatysfakcjonowany pracownik będzie w pracy osiągał lepsze efekty a tym samym będzie bardziej produktywny i skuteczny. To przynosi korzyści ekonomiczne dla firmy. Racjonalny pracodawca będzie widział w docenionym pracowniku swoje profity. Doświadczony pracownik, wyszkolony i dobrze opłacany jest siłą napędową przedsiębiorstwa. Niski poziom satysfakcji doprowadza do rotacji pracowników, a to nie zawsze jest opłacalne dla firmy.