O co chodzi z kredytami we frankach
Biznes na co dzień, Ekonomia, Finanse, Informacje, Prawo

O co chodzi z kredytami we frankach

KREDYT WE FRANKACH – SZCZEGÓŁY, KORZYŚC I SZWAJCARSKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wielokrotnie zetknęliśmy się z określeniem frankowiczów  – kredytobiorców, których burzliwa sytuacja finansowa w ostatnich latach, odbiła się wielkim echem w polskich oraz zagranicznych mediach. Warunki udzielonych kredytów, z czasem przerosły wielu inwestujących: pomimo systematycznej spłaty, po kilkuletnim okresie, opłaty ratalne szokująco przekroczyły wartość zabezpieczających je nieruchomości. Jak do tego doszło? Co watro wiedzieć na temat kredytu udzielanego w przeliczeniu na obcą walutę? Z szumu informacyjnego panującego na ten temat w sieci, polecamy kilka podstawowych informacji.

Popularnym określeniem frankowicza, możemy dziś nazwać każdego kredytobiorcę, który decydując się na kredyt hipoteczny zawiera z bakiem umowę waloryzowaną do waluty zagranicznej. Atrakcyjny kurs franka oraz stosunkowo niskie stopy procentowe, w ciągu ostatnich kilku lat, spowodowały bardzo dużą frekwencję kredytów udzielanych polskim klientom w obcej walucie. W 2008 roku na 3 z pobieranych kredytów hipotecznych w Polsce, 2 to kredyty frankowiczów. W latach 2006-2008 szacunkowo ponad 70% udzielanych kredytów hipotecznych, to kapitał szwajcarski. Niestety, od ponad trzech lat bankowy kurs franka nie spadł poniżej 3zł – 3,50zł, w porównaniu do notowań w latach poprzednich, które to wahały się między 2zł – 2,80zł. Skok ten spowodował wzrost opłat kredytowych nawet do 40 %. Niewątpliwie, do tak drastycznej sytuacji wzrostu cen przyczynił się globalny kryzys finansowy, wymuszający na bankach wzrost kosztów obsługi oraz pozyskania waluty obcej.

KREDYT KREDYTOWI NIERÓWNY
Warto rozróżnić typy udzielanych kredytów: nominowanych, indeksowanych i denominowanych. W przypadku, gdy bank udzielając kredytobiorcy pożyczki, wypłaca należną sumę w PLN, przeliczając kwotę zadłużenia po kursie kupna CHF (tzw. proces indeksowania) mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, którego dług wyrażony jest w CHF (rata z CHF w dniu spłacania raty, wyrażana jest w PLN, na podstawie bieżącego kursu bankowego). Kredyt denominowany, opera się na wstępnym przeliczeniu wnioskowanej kwoty (z PLN na CHF). Rata spłacana jest w PLN, jej wysokość określa kurs kupna i sprzedaży CHF. Kredyt walutowy charakteryzuje wypłacenie oraz spłacanie w walucie obcej, bez przeliczenia na kurs krajowy.

KREDYT WE FRANKACH
Mamy do czynienia z kredytami, których stawka ratalna zależna jest od aktualnego bankowego kursu waluty obcej (waloryzowanej do sumy wskazanej w umowie). Kredytem waloryzowanym możemy nazwać zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany. Różnica polega na sposobie ustalenia zadłużenia w walucie zagranicznej: kredyt wypłacany jest w PLN, jak i obowiązujące go raty (wartość długu wyrażona jest w CHF). Dlatego też kilka tysięcy osób naraziło się na koszty dodatkowe, często uniemożliwiające przewalutowanie pobranych kredytów. Nawet w przypadku sprzedaży nieruchomości, pozyskane środki okazały się za niskie na spłatę zadłużenia.