Szkolenia i kursy dla bezrobotnych
Edukacja, Informacje, Praca

Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, szukające zatrudnienia mogą stać się bardziej atrakcyjne dla przyszłych pracodawców, gdy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Taką możliwość dają im różnorodne szkolenia lub kursy. Oczywiście tego typu formy dokształcania, z racji sytuacji materialnej, spowodowanej brakiem pracy, muszą być nieodpłatne. Takie oferują między innymi Powiatowe Urzędy Pracy. Każda osoba, która jest bezrobotna i zarejestrowana w Urzędzie Pracy może z oferty takich szkoleń skorzystać. Jeśli nie potrafimy podjąć decyzji, który rodzaj kursu lub szkolenia może być dla nas najbardziej przydatny, możemy wesprzeć się radą doradcy zawodowego w urzędzie pracy. W sytuacji, gdy urząd nie oferuje kursu, który nas interesuje, możemy złożyć wniosek z prośbą o sfinansowanie go. Należy tylko wniosek poprzeć argumentami, iż dany rodzaj szkolenia, o które zabiegamy znacznie podniesie nasze kwalifikacje zawodowe i uczyni nas atrakcyjniejszymi na rynku pracy. Dotyczy to osób, które dzięki temu szkoleniu uzyskają zatrudnienie u pracodawcy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Pracodawca musi na wniosku takie zobowiązanie zapisać. Ważne by pamiętać, że szkolenia rozpoczęte we własnym zakresie nie zostaną sfinansowane przez urzędy pracy.

Pamiętajmy, że warto wybierać kursy lub szkolenia, które kształcą na pożądanych aktualnie przez pracodawców kierunkach oraz zdobywać kompetencje, wzbogacające warsztat pracy – np.: języki obce czy umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Kursy mogą nadawać nam uprawnienia, kwalifikacje lub udoskonalać posiadane już kompetencje. Poprzez udokumentowanie posiadanych umiejętności stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Warto, więc w okresie bezrobocia, zamiast siedzieć z założonymi rękami, inwestować w siebie formami szkoleń i kursów, które zwiększają nasze szanse na znalezienie pracy. Ponadto, szkolenia nas rozwijają, pogłębiają zainteresowania i wzbogacają nasz warsztat pracy. Będąc w grupie ludzi poszukujących pracy, jak my sami możemy wymieniać doświadczenia i wzajemnie się wspierać.