Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu
Biznes na co dzień, Praca

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Pracodawca i pracownik poza tym, że jeden pensję wypłaca, a drugi pobiera zobowiązani są do opłacania składek obowiązkowych z tytułu zatrudnienia. Pracodawca zatrudniający pracowników ponosi koszty związanego z jego wynagrodzeniem w zależności od umowy, jaką z nim zawarł. A zatem, koszt zatrudnienia pracownika jest zróżnicowany ze względu, czy została z nim zawarta umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Poza wynagrodzeniem przyznanym pracownikowi, pracodawca ponosi też koszty w postaci składek do ZUS oraz podatków. Po odciągnięciu tych kosztów, pozostała kwota to pensja netto dla pracownika.

W przypadku umowy o pracę, minimalna płaca w roku 2016 wynosi 1850,00 zł brutto.

Pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składek w następujących proporcjach (stawki przedstawione w % liczone od kwoty brutto): składka emerytalna – 9,76, składka rentowa – 6,50, składka wypadkowa – 1,93, ubezpieczenie na fundusz pracy (FP) – 2,45, ubezpieczenie na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) – 0,10, ubezpieczenie na fundusz emerytur pomostowych (FEP) – 1,50.

Pracodawca jest zwolniony z uiszczania opłaty na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w przypadku, gdy zatrudnia członków swojej rodziny – bliższych lub dalszych – np.: małżonków, rodzeństwo, rodziców, dzieci, dziadków, wnuków osób przysposobionych, przysposabiających oraz spowinowaconych.

W przypadku wynagrodzenia minimalnego całkowity koszt jaki ponosi pracodawca to 2 231,29 zł, a kwota obciążeń poza pensją pracownika wynosi 381,29 zł.

Ponadto, pracodawca ponosi koszty badań pracowniczych, zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz wszelakich szkoleń, które są wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy. Po stronie pracodawcy leży także zaopatrzenie miejsca pracy w niezbędne przybory, sprzęt lub odzież roboczą.
Koszty pracodawców są uzależnione od decyzji w sprawie ustalenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej płacy minimalnej. Stawki mogą się zmieniać każdego roku, pracodawca jest zobowiązany się do tych decyzji, zgodnie z Kodeksem Pracy, dostosować.