Kredyt hipoteczny: jakie dokumenty należy udostępnić i czym jest zdolność kredytowa?
Finanse

Kredyt hipoteczny: jakie dokumenty należy udostępnić i czym jest zdolność kredytowa?

Przeglądasz ranking kredytów hipotecznych w celu znalezienia najkorzystniejszego kredytu? Warto także zwrócić uwagę na formalności związane z kredytem hipotecznym. Jakie dokumenty należy podać przy wniosku o kredyt i jak wykazać jak największą zdolność? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Chcąc otrzymać kredyt hipoteczny, musimy liczyć się z wypełnieniem wielu przeróżnych dokumentów, a najważniejszym z nich jest oczywiście wniosek o otrzymanie kredytu. O ile wypełnienie wniosku nie powinien być problemem, o tyle przedłożenie innych dokumentów stanowi wyzwanie.
Przedstawienie tylu dokumentów wiąże się z koniecznym potwierdzeniem naszej sytuacji finansowej oraz poświadczeniem, że spłacimy kredyt hipoteczny. Dokumenty, które należy przedstawić bankowi, różnią się w zależności od tego, czy kredytobiorca pracuje na umowie o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzi działalność gospodarczą.
Wnioskujący pracujący na umowie o pracę, jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia o dochodach, zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy, umowy o pracę, świadectwa pracy, a także w przypadku umów na czas określony deklaracji pracodawcy o chęci przedłużenia umowy.
Wnioskujący pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenie lub o dzieło muszą jedynie przedstawić zaświadczenie o dochodach, umowę cywilnoprawną za poprzedni rok oraz deklarację PIT.
W przypadku osób posiadających źródło dochodu w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o nadaniu NIP lub REGON, zaświadczenie o wpisanie działalności do CeiDG lub KRS, zaświadczenia potwierdzającego o niezaleganiu z opłatami w US oraz ZUS, deklaracji PIT oraz pełną księgowość działalności.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa oznacza możliwość spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego, a więc musi ona wynosić minimum tyle ile wysokość kredytu. Przykładowo, kredytobiorca o zdolności kredytowej 250 tys. zł nie otrzyma kredytu hipotecznego za zakup nieruchomości o wartości 600 tys. zł.