Finanse, Informacje, Praca, Prawo

Minimalne wynagrodzenie – zmiany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czuwające nad sektorem zatrudnienia w Polsce, co jakiś czas zapowiada projekty zmian dotyczące minimalnej płacy. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia cieszy przeciętnego pracownika, któremu marzy się dojście do standardów europejskich, oburza, zaś pracodawcę, który nie chce generować wyższych kosztów. O wszystkim ostatecznie ma prawo zdecydować Rada Ministrów a jej decyzja wejdzie w życie od kolejnego roku kalendarzowego. Na rok 2017 przewidziano zmiany płacy minimalnej, która ma osiągać kwotę 2000 złotych brutto, czyli o około 8% więcej niż wynosiła w roku 2016. Dzięki temu pracownik otrzyma do swoich rąk 1459 złotych. Podwyżka pensji oznacza także podniesienie kwoty innych świadczeń, jak np.: zasiłek chorobowy czy odprawa w przypadku zwolnienia. Skorzystają na tym Polacy, którzy zawarli ze swoimi pracodawcami umowę o pracę. Zmiany jakie proponuje ministerstwo dotyczą także stawek godzinowych na umowy zlecenia lub inne rodzaje umów. Stawka minimalna ma osiągać 13 złotych brutto. Pozwoli to na niwelowanie negatywnych postaw niektórych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników oferując im stawki godzinowe poniżej godności ludzkiej. Według ministerstwa nikt nie powinien pracować za 4 złote na godzinę. Dlatego musi być jakiś próg, od którego można oferować pracownikowi wynagrodzenie za jego pracę. O nowego roku ma także przestać obowiązywać zasada wypłacania pracownikowi bez doświadczenia 80% pensji przez pierwszy rok pracy. Należy jednak pamiętać, że niektóre zawody są zwolnione z obowiązku godzinowej płacy minimalnej. Należą do nich, przede wszystkim, te grupy zawodowe, które są rozliczane na zasadzie prowizji – np.: przedstawiciel handlowy lub których obowiązek pracy sprawowany jest w sposób ciągły – np.: prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, iż swoimi zmianami chce ulepszyć komfort życia obywateli, a tym samym zwiększyć ich zadowolenie z wykonywanej pracy.