Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca względem swojego pracownika?
Biznes na co dzień, Informacje, Praca, Prawo

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca względem swojego pracownika?

Nadużycia w pracy, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika, wypływają na światło dzienne bardzo często. Bardzo dużo mówi się obecnie o mobbingu. W związku z tym warto zainteresować się tym, co można pracownikowi i pracodawcy, co traktuje się jako nadużycie, a co nie. Lepiej wiedzieć kilka rzeczy zanim zrobi się coś złego.

Będąc pracodawcą, należy zdać sobie sprawę z tego, że względem pracownika ma się szereg obowiązków, które bezwzględnie należy wypełniać, a o których pracodawca nie zawsze pamięta. Dlatego konieczne jest usystematyzowanie wiedzy, aby nie popełniać karygodnych błędów. Pracodawca przede wszystkim powinien dobrze traktować pracownika i zapewnić mu godziwe warunki pracy. Poza tym do podstawowych obowiązków pracodawcy należy określenie na piśmie zakresu obowiązków na określonym stanowisku oraz zasad, jakie panują w miejscu pracy. Nie jest istotne, czy pracownik wykonuje pracę fizyczną czy umysłową – powinien na samym początku zostać poinformowany, co do niego należy. Pracodawca musi przekazać pracownikowi informacje dotyczące jego obowiązków, środowiska, w jakim będzie działał, dzięki czemu podwładny będzie miał możliwość pracowania w sprzyjających warunkach. Poza tym pracodawca powinien zapewnić podwładnemu szkolenie BHP.

Poza powyższymi kwestiami pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracy każdej zatrudnionej osoby, ułatwienie swoim pracownikom podnoszenia kwalifikacji, jak również, a może przede wszystkim wypłacania umówionego wynagrodzenia na czas. Do zadań pracodawcy należy również dbanie o odpowiednie relacje pomiędzy pracownikami. Ważne, aby zwracał uwagę na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną. Sam również nie może dopuścić się wyśmiewania swoich pracowników. Jeżeli pracodawca będzie przestrzegał powyższych reguł, wówczas nie musi bać się, że któryś z pracowników oskarży go o złe traktowanie, które doprowadzić może do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy lub innego organu dbającego o dobro pracowników.