Samochód w firmie – odliczanie podatku VAT
Biznes na co dzień, Finanse, Podatki

Samochód w firmie – odliczanie podatku VAT

W wielu przedsiębiorstwach środek transportu w postaci samochodu odgrywa bardzo istotą rolę. Służy pracownikom do sprawnej komunikacji i organizacji zakresu działalności danej firmy. Niekiedy od niego zależne jest funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Prawo do odliczania podatku VAT, według polskiego prawa, przysługuje, zarówno w przypadku samochodów ciężarowych, jak i osobowych, które są wpisane do ewidencji środków trwałych i stanowią pojazdy służbowe, firmowe. Pracodawcy przysługuje odliczenie podatku VAT od kosztów nabycia samochodu firmowego oraz od kosztów jego użytkowania. Odliczeń tych można dokonywać w przypadku pojazdów służących tylko do celów firmowych. Jeśli samochód jest wykorzystywany także do użytku prywatnego, można tylko odliczyć 50% kosztów eksploatacji. Taki stan rzeczy oznacza, że pojazd jest przeznaczony do celów różnych – służbowych i prywatnych. Stąd to ograniczenie odpisu.

Samochód służbowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na wyznaczonym do tego druku a jego właściciel jest zobowiązany do prowadzenia kilometrówki, czyli spisu ilości przejechanych kilometrów oraz trasy przejazdu i celu. Należy także sporządzić regulamin, który obowiązuje, zarówno pracodawcę, jak i pracowników i reguluje zakres użytkowania samochodu służbowego. Na tej podstawie można odliczyć podatek VAT. Jeśli samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych danego przedsiębiorstwa ale przedsiębiorca nie chce prowadzić rejestru kilometrówki, może odliczać VAT tylko w 50%.

A co konkretnie wolno odliczać przedsiębiorcy, użytkując samochód służbowy? Przede wszystkim zakup tego pojazdu lub poszczególnych elementów niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania. Także, wszelki rodzaj paliwa zakupionego na przejazdy służbowe, kwoty napraw poszczególnych części samochodu, konserwacja danych elementów oraz zakup usług związanych z eksploatacją pojazdu. Ponadto, wynajem pojazdu na zasadzie umowy najmu. Taką opcje tez mamy możliwość odliczyć.